انتخاب استایل

چیدمان خود را انتخاب کنید

الگوی رنگ

فصل سوم فیزیک سال دهم-ویژگی های فیزیکی مواد(نظام جدید)

فصل سوم فیزیک سال دهم-ویژگی های فیزیکی مواد(نظام جدید)

فصل سوم فیزیک سال دهم-ویژگی های فیزیکی مواد(نظام جدید)

آموزش جامع فصل سوم فیزیک سال دهم

ویژگی های فیزیکی مواد

ویژه نظام جدید

شامل مباحث:

حالتهای ماده

نانو

نیروی بین مولکولی

فشار

اصل ارشمیدس

اصل برنولی

دیدگاه ها ( 7 )

ارسال پاسخ