انتخاب استایل

چیدمان خود را انتخاب کنید

الگوی رنگ

آرشیو دسته

خواب کافی برای یک کنکوری

خواب کافی خواب کافي، علاوه بر اينکه باعث مي‌شود مطالب در ذهنتان تثبيت شده و شما از دانسته‌هايتان استفاده...

خواب کافی برای یک کنکوری

خواب کافی خواب کافي، علاوه بر اينکه باعث مي‌شود مطالب در ذهنتان تثبيت شده و شما از دانسته‌هايتان استفاده...

سال ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩﻡ… ﺳﺎﻝ ١٣٤٠، اواسط ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ، ﻟﻬﺠﻪ...

اثر تشویق

سال ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩﻡ… ﺳﺎﻝ ١٣٤٠، اواسط ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ، ﻟﻬﺠﻪ...

برایان تریسی بزرگترین سخنران انگیزشی و کتاب های انگیزشی و روان شناسی در دنیا هدف گذاری را مشکل بسیاری...

هدف گذاری از زبان برایان تریسی

برایان تریسی بزرگترین سخنران انگیزشی و کتاب های انگیزشی و روان شناسی در دنیا هدف گذاری را مشکل بسیاری...

این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد! تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را میسازد بلکه شخصیت...

قانون ۱۵ دقیقه

این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد! تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را میسازد بلکه شخصیت...

.یکی از مشکلات جدی که اکثر دانش آموزان باآن روبه رو هستندخواب آلودگی می باشد که مشاوران کنکوری۲۰ به...

راههای مقابله با خواب آلودگی در کنکور

.یکی از مشکلات جدی که اکثر دانش آموزان باآن روبه رو هستندخواب آلودگی می باشد که مشاوران کنکوری۲۰ به...