انتخاب استایل

چیدمان خود را انتخاب کنید

الگوی رنگ

آرشیو دسته

۱..اگرجملات دنباله ای هم دنباله حسابی بسازندوهم دنباله هندسی آن دنباله دنباله ثابت است ۲…اگرزوایای مثلثی دنباله حسابی بسازندحتمایک...

نکات ریز و کاربردی در ریاضی

۱..اگرجملات دنباله ای هم دنباله حسابی بسازندوهم دنباله هندسی آن دنباله دنباله ثابت است ۲…اگرزوایای مثلثی دنباله حسابی بسازندحتمایک...

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ﯼ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺳﻲ، ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺳﺆﺍﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺘﻲ...

اهمیت تست زنی در کنار مطالعه تشریحی

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ﯼ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺳﻲ، ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺳﺆﺍﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺘﻲ...

فراموش نکردن درس

🌀۱- به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن 🔹اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی...

فراموش نکردن درس

🌀۱- به پیش نیاز منابعی که می خوانی توجه کن 🔹اگر مطالب پیش زمینه اصلی را یاد نگرفته باشی...

رمز گردانی دانشمندان

مشکل بسیاری از دانش آموزان رمزگردانی دروس و یادگیری بهتر مطالب است.در این مقاله به برخی از رمزگردانی های...

رمز گردانی دانشمندان

مشکل بسیاری از دانش آموزان رمزگردانی دروس و یادگیری بهتر مطالب است.در این مقاله به برخی از رمزگردانی های...

در مطلب زیر رتبه‌های برتری که درس فیزیک نقطه قوت پایدار آن‌ها بوده (همیشه در آزمون‌ها و امتحان‌های مدرسه...

فیزیک کنکور از نگاه رتبه های برتر

در مطلب زیر رتبه‌های برتری که درس فیزیک نقطه قوت پایدار آن‌ها بوده (همیشه در آزمون‌ها و امتحان‌های مدرسه...

(کنکوری ۲۰)نگرانی شما قابل درک است، برای این موضوع که باید ترتیب دفترچه کنکور را رعایت کنید یا خیر؟اما...

آیا باید ترتیب دفترچه کنکور را رعایت کنیم؟

(کنکوری ۲۰)نگرانی شما قابل درک است، برای این موضوع که باید ترتیب دفترچه کنکور را رعایت کنید یا خیر؟اما...

همه‌ی معلمان به شما می‌گویند مفهومی بخوانید اما ممکن است ندانید که مفهومی خواندن یعنی چه! مفهومی خواندن یعنی...

مفهومی خواندن یعنی چه

همه‌ی معلمان به شما می‌گویند مفهومی بخوانید اما ممکن است ندانید که مفهومی خواندن یعنی چه! مفهومی خواندن یعنی...

🔴 یادداشت برداری به روش درخت حافظه 🔷 در يادداشت برداري به روش «درخت حافظه»، مطالب به‌صورت «فهرست‌وار» نوشته...

یاد داشت برداری به روش درخت حافظه

🔴 یادداشت برداری به روش درخت حافظه 🔷 در يادداشت برداري به روش «درخت حافظه»، مطالب به‌صورت «فهرست‌وار» نوشته...